Hrvatska turistička karticaHrvatska turistička kartica


Hrvatska turistička kartica projekt je Vlade RH i Ministarstva turizma i sporta s ciljem povećanja potrošnje hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turističkim sadržajima na području cijele Republike Hrvatske.

Na ovim stranicama možete pronaći najvažnije informacije o Hrvatskoj turističkoj kartici, kao i raznolikim i mnogobrojnim pogodnostima koje se nude vlasnicima kartice.
Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti novčana sredstva u iznosu do 2.500,00 kuna neoporezivoga primitka godišnje odnosno 331,81 eura, preračunato uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračun, kojima nositelj turističke kartice može podmirivati svoje troškove za korištenje usluga i proizvoda unutar turističke ponude tijekom godine.
Turističkom karticom možete plaćati usluge smještaja i konzumaciju hrane i pića u ugostiteljskim objektima, usluge putničkih agencija i turoperatora, paket aranžmane, boravak u objektima privatnih iznajmljivača te najam brodova – ukratko, na svim mjestima koja prihvaćaju platne kartice.
Popisi aktualnih pogodnosti i popusta koje kao vlasnik kartice možete ostvariti kod pojedinih pružatelja turističkih usluga, nadopunjavat će se i bit će dostupni na ovoj stranici.


Putujte i plaćajte Hrvatskom turističkom karticom

Ne propustite odličnu ponudu jer plaćanjem Hrvatskom turističkom karticom možete ostvariti popuste na različim lokacijama Lijepe naše
Hrvatska Turisticka Kartica plaćanje

Istraži Hrvatsku

Plaćanje Hrvatskom turističkom karticom moguće je na području cijele Hrvatske tijekom cijele godine:

 • u ugostiteljskim objektima (restorani, kafići, fast food, ...)
 • u smještajnim objektima (hoteli, kampovi, pansioni, privatni iznajmljivači, ...)

Jedini uvjet je da objekti prihvaćaju plaćanje platnim karticama.

HRVATSKA TURISTIČKA KARTICA

Platna kartica koju izdaje poslovna banka na zahtjev svake fizičke i pravne osobe.


Svaki poslodavac u Hrvatskoj može svojem radniku isplatiti neoporezivi iznos do 2.500,00 kuna odnosno 331,81 eura, preračunato uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračun, za potrošnju u domaćem turizmu, dok svaki obrtnik i samozaposlena osoba mogu isti iznos i za istu namjenu uplatiti svojim radnicima i sebi.

SVI pružatelji turističkih usluga mogu primiti uplatu putem Hrvatske turističke kartice (na fizičkom prodajnom mjestu POS terminala)


Za pružatelje turističkih usluga NEMA ugovorne obveze niti dodatne prijave nadležnim službama

Karticom se NE MOŽE plaćati online niti se može fizički podići novac

Poslodavci ne naručuju kartice, već radnik samostalno odabire banku u kojoj će otvoriti račun vezan za Hrvatsku turističku karticu

Najčešće postavljena pitanja

 • Hrvatska turistička kartica predstavlja oblik elektronskog vaučera s funkcionalnostima debitne platne kartice (Mastercard ili VISA). Ona omogućava plaćanje usluga preko fizičkog prodajnog mjesta koje prihvaća karticu kao platni instrument za bezgotovinsko plaćanje usluga.

 • Banke koje su s Ministarstvom turizma i sporta potpisale Sporazum:

 • Banke koje izdaju Hrvatsku turističku karticu su:

 • Hrvatskom turističkom karticom moguće je plaćanje usluga u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge pripremanja hrane i točenja pića (restorani, kafići, fast food itd.) te u svim objektima koji pružaju uslugu smještaja (hoteli, kampovi, pansioni, privatni iznajmljivači itd.), a koji posjeduju POS aparat te prihvaćaju plaćanje platnim karticama. Također, Hrvatskom turističkom karticom možete plaćati usluga chartera (iznajmljivanje brodova) te ostale usluge turističkih agencija na području Republike Hrvatske.

 • Hrvatsku turističku karticu mogu prihvatiti svi koji posjeduju POS aparat namijenjen izvršenju platnih transakcija plaćanja usluga prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti odjeljcima, skupinama ili razredima:

  • 55       Smještaj
  • 56       Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
  • 77.34  Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
  • 79.1     Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) na području RH
 • Kartične transakcije se odobravaju PIN-om, odnosno autentifikacijom. Autorizacija plaćanja svih usluga karticom definirana je pravilima i općim uvjetima Banke koja je karticu izdala.

 • Karticu je moguće koristiti tijekom cijele godine (neovisno o sezoni), na području cijele Republike Hrvatske i bez ograničenja roka.

 • Neovisno o tome hoće li sredstva na Hrvatsku turističku karticu uplatiti poslodavac ili osoba samostalno, svaka punoljetna osoba u Republici Hrvatskoj može otvoriti račun i dobiti Hrvatsku turističku karticu.

  Uvjet je da otvori račun u banci koja je sklopila Sporazum s Ministarstvom turizma i sporta vezan za izdavanje Hrvatske turističke kartice. Nakon otvaranja računa, banka korisniku izdaje Hrvatsku turističku karticu.

 • Ne.

 • Hrvatska turistička kartica je debitna kartica (Visa ili Mastercard), glasi na korisnikovo ime, neprenosiva je i može ju koristiti isključivo korisnik.

 • Banka izdavatelj sukladno svojoj poslovnoj odluci može i ne mora jedinične troškove izrade, izdavanja i distribucije kartice, kao i ostale troškove vezane uz održavanje računa prebaciti na krajnjeg korisnika.

 • Nadoplata novčanih sredstava na Hrvatsku turističku karticu moguća je putem prijenosa novčanih sredstava na račun koji je vezan uz karticu. Uplatitelj po navedenom računu može biti korisnik, poslodavac ili treća osoba.

  Polaganje gotovog novca po računu uz koji je vezana Kartica nije dozvoljen.

 • Pravo na isplatu neoporezivog dijela naknade imaju fizičke osobe zaposlene u Republici Hrvatskoj i to:

  • radnici koji obavljaju nesamostalnu djelatnost za koju primaju plaću, sve temeljem zaključenog Ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sukladno posebnom propisu kojim se uređuju radni odnosi
  • obrtnici koji obavljaju djelatnost registriranu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje obrta
  • poljoprivrednici kao djelatnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva
  • djelatnici slobodnih zanimanja koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak (djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, znanstvenika, književnika, izumitelja, samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti, te samostalna djelatnost novinara, umjetnika, sportaša i si.)

  Odnosno, svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj može svom radniku, kao i svaki obrtnik i samozaposlena osoba samom sebi, kao Korisniku, uplatiti sredstva po osnovi naknade

 • Nakon što poslodavac odluči radniku isplatiti naknadu, radnik odabire jednu od banaka koja je pristupila Mjeri i otvara poseban račun, koji je za tu namjenu sukladno svojim poslovnim pravilima odredila banka, te dostavlja broj računa poslodavcu.

  Nakon otvaranja računa, radniku banka izdaje Hrvatsku turističku karticu. Poslodavci ne naručuju kartice.

 • Ne. Poslodavci ne naručuju kartice, već radnik samostalno odabire banku koja ima mogućnost izdati karticu u kojoj će otvoriti račun vezan uz Hrvatsku turističku karticu

 • Poslodavac svojim zaposlenicima može uplatiti neoporezivi dio dohotka u visini do 2.500,00 kuna godišnje, odnosno 331,81 eura, preračunato uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračun, sve u svrhu poticanja potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu unutar cijele Republike Hrvatske.

  Isplata i visina godišnje naknade smatraju se diskrecijskim pravom poslodavca.

  Prilikom vršenja isplata na ime naknade poslodavac samostalno određuje dinamiku i iznose isplata.

 • Banka izdaje karticu s rokom valjanosti od 4 (četiri) godine.

 • Ne. Hrvatska turistička kartica nije namijenjena za podizanje gotovog novca.

 • Budite slobodni javite se na hrvatska.turisticka.kartica@mints.hr