Najčešće postavljana
pitanja.

Općenito

Mogu li podići sredstva sa kartice na bankomatu?

Ne. Hrvatska turistička kartica nije namijenjena za podizanje gotovog novca.

Postoji li rok valjanosti Hrvatske turističke kartice?

Banka izdaje karticu s rokom valjanosti od 4 (četiri) godine.

Koji je maksimalan neoporeziv dio koji poslodavac može uplatiti?

Poslodavac svojim zaposlenicima može uplatiti neoporezivi dio dohotka u visini do 400 eura godišnje, sve u svrhu poticanja potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu unutar cijele Republike Hrvatske.

Isplata i visina godišnje naknade smatraju se diskrecijskim pravom poslodavca.

Prilikom isplata na ime naknade poslodavac samostalno određuje dinamiku i iznose.

Naručuju li poslodavci kartice za zaposlenike?

Ne. Poslodavci ne naručuju kartice, već radnik samostalno odabire banku koja ima mogućnost izdati karticu u kojoj će otvoriti račun vezan uz Hrvatsku turističku karticu.

Kako izgleda postupak izdavanja kartice ukoliko poslodavac odluči isplatiti neoporezivu naknadu radniku sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak?

Nakon što poslodavac odluči radniku isplatiti naknadu, radnik odabire jednu od banaka koja je pristupila Mjeri i otvara poseban račun, koji je za tu namjenu sukladno svojim poslovnim pravilima odredila banka, te dostavlja broj računa poslodavcu.

Nakon otvaranja računa, radniku banka izdaje Hrvatsku turističku karticu. Poslodavci ne naručuju kartice.

Tko ima pravo na isplatu neoporezivog dijela naknade?

Pravo na isplatu neoporezivog dijela naknade imaju fizičke osobe zaposlene u Republici Hrvatskoj i to

 • radnici koji obavljaju nesamostalnu djelatnost za koju primaju plaću, sve temeljem zaključenog Ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sukladno posebnom propisu kojim se uređuju radni odnosi
 • obrtnici koji obavljaju djelatnost registriranu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje obrta
 • poljoprivrednici kao djelatnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva
 • djelatnici slobodnih zanimanja koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak (djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, znanstvenika, književnika, izumitelja, samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti, te samostalna djelatnost novinara, umjetnika, sportaša i si.)</li>
 • Odnosno, svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj može svom radniku, kao i svaki obrtnik i samozaposlena osoba samom sebi, kao Korisniku, uplatiti sredstva po osnovi naknade

Mogu li nadopuniti novčana sredstva na Hrvatsku turističku karticu?

Nadoplata novčanih sredstava na Hrvatsku turističku karticu moguća je putem prijenosa novčanih sredstava na račun koji je vezan uz karticu. Uplatitelj po navedenom računu može biti korisnik, poslodavac ili treća osoba.

Polaganje gotovog novca po računu uz koji je vezana Kartica nije dozvoljeno.

Plaća li se naknada za izdavanje Hrvatske turističke kartice?

Banka izdavatelj sukladno svojoj poslovnoj odluci može i ne mora naplaćivati jedinične troškove izrade, izdavanja i distribucije kartice, kao i ostale troškove vezane uz održavanje računa.

Na čije ime glasi Hrvatska turistička kartica?

Hrvatska turistička kartica je debitna kartica (Visa ili Mastercard), glasi na korisnikovo ime, neprenosiva je i može ju koristiti isključivo korisnik.

Mora li korisnik prenijeti tekući račun u banku koja izdaje Hrvatsku turističku karticu?

Ne.

Tko ima pravo na Hrvatsku turističku karticu?

Svaka punoljetna osoba u Republici Hrvatskoj može otvoriti račun i dobiti Hrvatsku turističku karticu, neovisno o tome hoće li sredstva na Hrvatsku turističku karticu uplatiti poslodavac ili osoba samostalno.

Uvjet je da otvori račun u banci koja je sklopila Sporazum s Ministarstvom turizma i sporta vezan za izdavanje Hrvatske turističke kartice. Nakon otvaranja računa, banka korisniku izdaje Hrvatsku turističku karticu.

Koje su glavne karakteristike Hrvatske turističke kartice?

Karticu je moguće koristiti tijekom cijele godine (neovisno o sezoni), na području cijele Republike Hrvatske. 

Kako Korisnik potvrđuje plaćanje Hrvatskom turističkom karticom?

Kartične transakcije se odobravaju PIN-om, odnosno autentifikacijom. Autorizacija plaćanja svih usluga karticom definirana je pravilima i općim uvjetima Banke koja je karticu izdala.

Gdje mogu plaćati Hrvatskom turističkom karticom?

Hrvatsku turističku karticu mogu prihvatiti svi koji posjeduju POS uređaj namijenjen izvršenju platnih transakcija plaćanja usluga prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti odjeljcima, skupinama ili razredima:

 • Smještaj
 • Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
 • Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) na području RH

Što možete plaćati Hrvatskom turističkom karticom?

Hrvatskom turističkom karticom moguće je plaćanje usluga u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge pripremanja hrane i točenja pića (restorani, kafići, fast food itd.) te u svim objektima koji pružaju uslugu smještaja (hoteli, kampovi, pansioni, privatni iznajmljivači itd.), a koji posjeduju POS uređaj te prihvaćaju plaćanje platnim karticama.

            Također, Hrvatskom turističkom karticom možete plaćati usluga chartera (iznajmljivanje brodova) te ostale usluge turističkih agencija na području Republike Hrvatske.

Što je Hrvatska turistička kartica?

Hrvatska turistička kartica predstavlja oblik elektronskog vaučera s funkcionalnostima debitne platne kartice (Mastercard ili VISA). Ona omogućava plaćanje usluga preko fizičkog prodajnog mjesta koje prihvaća karticu kao platni instrument za bezgotovinsko plaćanje usluga. 

Tko može izdavati Hrvatsku turističku karticu?

Banke koje su s Ministarstvom turizma i sporta potpisale Sporazum:

 • Hrvatska poštanska banka - HPB
 • Podravska banka – POBA

U kojoj banci korisnik može otvoriti račun za Hrvatsku turističku karticu?

Banke koje izdaju Hrvatsku turističku karticu su

 • Hrvatska poštanska banka - HPB
 • Podravska banka – POBA

Korisnici kartice

Mogu li podići sredstva sa kartice na bankomatu?

Ne. Hrvatska turistička kartica nije namijenjena za podizanje gotovog novca.

Postoji li rok valjanosti Hrvatske turističke kartice?

Banka izdaje karticu s rokom valjanosti od 4 (četiri) godine.

Mogu li nadopuniti novčana sredstva na Hrvatsku turističku karticu?

Nadoplata novčanih sredstava na Hrvatsku turističku karticu moguća je putem prijenosa novčanih sredstava na račun koji je vezan uz karticu. Uplatitelj po navedenom računu može biti korisnik, poslodavac ili treća osoba.

Polaganje gotovog novca po računu uz koji je vezana Kartica nije dozvoljeno.

Plaća li se naknada za izdavanje Hrvatske turističke kartice?

Banka izdavatelj sukladno svojoj poslovnoj odluci može i ne mora naplaćivati jedinične troškove izrade, izdavanja i distribucije kartice, kao i ostale troškove vezane uz održavanje računa.

Na čije ime glasi Hrvatska turistička kartica?

Hrvatska turistička kartica je debitna kartica (Visa ili Mastercard), glasi na korisnikovo ime, neprenosiva je i može ju koristiti isključivo korisnik.

Mora li korisnik prenijeti tekući račun u banku koja izdaje Hrvatsku turističku karticu?

Ne.

Tko ima pravo na Hrvatsku turističku karticu?

Svaka punoljetna osoba u Republici Hrvatskoj može otvoriti račun i dobiti Hrvatsku turističku karticu, neovisno o tome hoće li sredstva na Hrvatsku turističku karticu uplatiti poslodavac ili osoba samostalno.

Uvjet je da otvori račun u banci koja je sklopila Sporazum s Ministarstvom turizma i sporta vezan za izdavanje Hrvatske turističke kartice. Nakon otvaranja računa, banka korisniku izdaje Hrvatsku turističku karticu.

Koje su glavne karakteristike Hrvatske turističke kartice?

Karticu je moguće koristiti tijekom cijele godine (neovisno o sezoni), na području cijele Republike Hrvatske. 

Kako Korisnik potvrđuje plaćanje Hrvatskom turističkom karticom?

Kartične transakcije se odobravaju PIN-om, odnosno autentifikacijom. Autorizacija plaćanja svih usluga karticom definirana je pravilima i općim uvjetima Banke koja je karticu izdala.

Gdje mogu plaćati Hrvatskom turističkom karticom?

Hrvatsku turističku karticu mogu prihvatiti svi koji posjeduju POS uređaj namijenjen izvršenju platnih transakcija plaćanja usluga prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti odjeljcima, skupinama ili razredima:

 • Smještaj
 • Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
 • Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) na području RH

Što možete plaćati Hrvatskom turističkom karticom?

Hrvatskom turističkom karticom moguće je plaćanje usluga u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge pripremanja hrane i točenja pića (restorani, kafići, fast food itd.) te u svim objektima koji pružaju uslugu smještaja (hoteli, kampovi, pansioni, privatni iznajmljivači itd.), a koji posjeduju POS uređaj te prihvaćaju plaćanje platnim karticama.

            Također, Hrvatskom turističkom karticom možete plaćati usluga chartera (iznajmljivanje brodova) te ostale usluge turističkih agencija na području Republike Hrvatske.

U kojoj banci korisnik može otvoriti račun za Hrvatsku turističku karticu?

Banke koje izdaju Hrvatsku turističku karticu su

 • Hrvatska poštanska banka - HPB
 • Podravska banka – POBA

Tko može izdavati Hrvatsku turističku karticu?

Banke koje su s Ministarstvom turizma i sporta potpisale Sporazum:

 • Hrvatska poštanska banka - HPB
 • Podravska banka – POBA

Što je Hrvatska turistička kartica?

Hrvatska turistička kartica predstavlja oblik elektronskog vaučera s funkcionalnostima debitne platne kartice (Mastercard ili VISA). Ona omogućava plaćanje usluga preko fizičkog prodajnog mjesta koje prihvaća karticu kao platni instrument za bezgotovinsko plaćanje usluga. 

Poslodavci

Koji je maksimalan neoporeziv dio koji poslodavac može uplatiti?

Poslodavac svojim zaposlenicima može uplatiti neoporezivi dio dohotka u visini do 400 eura godišnje, sve u svrhu poticanja potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu unutar cijele Republike Hrvatske.

Isplata i visina godišnje naknade smatraju se diskrecijskim pravom poslodavca.

Prilikom isplata na ime naknade poslodavac samostalno određuje dinamiku i iznose.

Naručuju li poslodavci kartice za zaposlenike?

Ne. Poslodavci ne naručuju kartice, već radnik samostalno odabire banku koja ima mogućnost izdati karticu u kojoj će otvoriti račun vezan uz Hrvatsku turističku karticu.

Kako izgleda postupak izdavanja kartice ukoliko poslodavac odluči isplatiti neoporezivu naknadu radniku sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak?

Nakon što poslodavac odluči radniku isplatiti naknadu, radnik odabire jednu od banaka koja je pristupila Mjeri i otvara poseban račun, koji je za tu namjenu sukladno svojim poslovnim pravilima odredila banka, te dostavlja broj računa poslodavcu.

Nakon otvaranja računa, radniku banka izdaje Hrvatsku turističku karticu. Poslodavci ne naručuju kartice.

Tko ima pravo na isplatu neoporezivog dijela naknade?

Pravo na isplatu neoporezivog dijela naknade imaju fizičke osobe zaposlene u Republici Hrvatskoj i to

 • radnici koji obavljaju nesamostalnu djelatnost za koju primaju plaću, sve temeljem zaključenog Ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sukladno posebnom propisu kojim se uređuju radni odnosi
 • obrtnici koji obavljaju djelatnost registriranu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje obrta
 • poljoprivrednici kao djelatnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva
 • djelatnici slobodnih zanimanja koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak (djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, znanstvenika, književnika, izumitelja, samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti, te samostalna djelatnost novinara, umjetnika, sportaša i si.)
 • Odnosno, svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj može svom radniku, kao i svaki obrtnik i samozaposlena osoba samom sebi, kao Korisniku, uplatiti sredstva po osnovi naknade

Što je Hrvatska turistička kartica?

Hrvatska turistička kartica predstavlja oblik elektronskog vaučera s funkcionalnostima debitne platne kartice (Mastercard ili VISA). Ona omogućava plaćanje usluga preko fizičkog prodajnog mjesta koje prihvaća karticu kao platni instrument za bezgotovinsko plaćanje usluga. 

Pružatelji usluga

Gdje mogu plaćati Hrvatskom turističkom karticom?

Hrvatsku turističku karticu mogu prihvatiti svi koji posjeduju POS uređaj namijenjen izvršenju platnih transakcija plaćanja usluga prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti odjeljcima, skupinama ili razredima:

 • Smještaj
 • Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
 • Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) na području RH

Što možete plaćati Hrvatskom turističkom karticom?

Hrvatskom turističkom karticom moguće je plaćanje usluga u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge pripremanja hrane i točenja pića (restorani, kafići, fast food itd.) te u svim objektima koji pružaju uslugu smještaja (hoteli, kampovi, pansioni, privatni iznajmljivači itd.), a koji posjeduju POS uređaj te prihvaćaju plaćanje platnim karticama.

            Također, Hrvatskom turističkom karticom možete plaćati usluga chartera (iznajmljivanje brodova) te ostale usluge turističkih agencija na području Republike Hrvatske.

Što je Hrvatska turistička kartica?

Hrvatska turistička kartica predstavlja oblik elektronskog vaučera s funkcionalnostima debitne platne kartice (Mastercard ili VISA). Ona omogućava plaćanje usluga preko fizičkog prodajnog mjesta koje prihvaća karticu kao platni instrument za bezgotovinsko plaćanje usluga. 

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku: